Про договори майнового найму, оренди та найму

Лучший реселлер-хостингСьомий основний розділ
Про договори майнового найму, оренди та найму

§ 219. Так само, як через обмін або купівлю можна отримати чуже майно, яке власник не хоче дарувати, за оплату можна також отримати користування різними чужими речами, а також послугами, які не можна було б отримати винятково зі щедрості.

§ 220. Договір, за яким хтось отримує користування чужою неспоживчою річчю на певний час і за певну ціну, загалом називається контрактом майнового найму, а зокрема контрактом оренди, коли орендовану річ можна використовувати без її дальшої обробки, та контрактом найму, якщо для її використання потрібно докласти старання і працю.

§ 221. Винагорода за споживчі речі називається орендною платою, а домовленість про це — позикою під відсотки або за орендну платню. Якщо за винагороду, тобто за платню, надають послуги, то виникає контракт найму або підряду.

§ 222. Звідси ясно, що розуміють під виразами здати або взяти в оренду, взяти або віддати в найм, взяти або надати позику під відсотки або сплачувати чи отримувати відсотки з капіталу, наймати на виконання підряду або виконувати підряд.

§ 223. Орендар сплачує орендодавцеві орендну платню або відсоток з оренди, винаймач сплачує наймодавцеві відсотки за наймом, позичальник позикодавцеві — відсотки, замовник підряду підрядникові, чия робота може полягати в зусиллях фізичних чи розумових, — заробітну платню в широкому розумінні.

§ 224. Договори оренди, найму та підряду можуть укладати такі самі особи про такі самі предмети і таким самим чином, як договір купівлі-продажу. Навіть відсотки за орендою, наймом або підрядом чи заробітну платню сплачують як гроші за покупку, якщо немає іншої домовленості.

§ 225. Власник, отже, може надавати в майновий найм як свої рухомі та нерухомі речі, так і свої права та сервітути. Проте він може також потрапити в ситуацію, коли він бере в найм свою власну річ, коли він уповноважив когось іншого.

§ 226. Хто надає в найм шкідливі або чужі речі, відповідає за наслідки як продавець таких речей. Проте хто винайняв чужу рухому річ, наприклад коня, віз, той може також, як і її покупець, захищати свої інтереси перед власником, назвавши свого попередника.

§ 227. Якщо контрагенти домовилися про суть найму, оренди під від-соток чи підряду, а саме про річ або роботу і ціну, то ця домовленість така ж чинна, якби користування річчю чи послугою купували або продавали. Тут також існують додаткові угоди, наприклад про аванс, відступне та інші подібні умови.

§ 228. Договір купівлі-продажу належить до титулів набуття права власності назавжди. Договори майнового найму, однак, зазвичай укладають лише на визначений час, і шляхом найму не набувається права власності. В цьому полягає різниця між купівлею і наймом.

§ 229. Якщо повний власник надає комусь не тільки тимчасове користування земельною ділянкою, а й передає йому у власність постійне користування нею, то виникає, власне, не договір найму, а договір спадкової оренди або спадкових відсотків з оренди, про що власне вже йшлося в Сьомому основному розділі Другої частини.

§ 230. Хоча позичальник отримує власність позичених йому окремих грошових одиниць, проте позикодавець все ж вважається власником усієї суми.

§ 231. Якщо строкові контракти оренди та найму стосуються нерухомого майна і заносяться в публічні реєстри, то з цим пов’язується майнове право. Через таку реєстрацію особисте право перетворюється на земельний сервітут, з яким на час, що залишився, повинен змиритися і наступний володілець.

§ 232. Орендар і винаймач мають право згідно з договором використовувати і користуватися предметами оренди та найму, навіть надавати їх у піднайм, якщо це не завдає збитків власникові і виразно не забороняє контракт.

§ 233. У свою чергу орендарі та винаймачі зобов’язані сплачувати обумовлені відсотки за орендою та наймом щороку, раз на півроку, щомісяця або щодня, залежно від часу оренди, користування та прибутків, і навіть наперед авансом, якщо існує такий звичай землі.

§ 234. Після спливу часу найму винаймач, як і позичальник, повинен повернути орендовану річ у тому стані, в якому він її отримав, і відповідно до складеного опису. Навіть заперечення щодо права власності не робить винятку.

§ 235. Якщо орендована або взята в найм річ пошкоджена або через неправильне використання зношена, то орендар або винаймач, як і позичальник, відповідають за свою вину, але не за випадковість. Винаймач, власне, наче купив використання та вигоди чужої речі, а позичальникові їх просто дарують.

§ 236. Отже, якщо винайняту земельну ділянку не можна більше використовувати через війну або епідемії, через повені або через абсолютний неврожай, то наймодавець втрачає відсотки з найму, так само як винаймач вигоди. Так само орендодавець втрачає відсотки за оренду, якщо орендований будинок зруйнований або згорів.

§ 237. Якщо орендар позбавлений використання предмета оренди лише в частині, то він звільняється також від оплати відповідної частини орендної плати. Винаймачеві ж тільки звільнення від плати за найм надається лише тоді, коли прибутки знизилися більш ніж наполовину від звичайних доходів, а майно брали в оренду тільки на один-однісінький рік.

§ 238. Якщо винаймач взяв на себе збитки, завдані вогнем, водою та негодою, то інші незвичайні нещасні випадки вже не відносять на його ризик. Якщо ж він зобов’язує себе і до них, то через це ще не припускають, що він поручився і за випадкову загибель всього предмета найму.

§ 239. Якщо використання предмета найму більше неможливе не через пошкодження або непридатність з інших причин, а через перешкоду винаймачеві або нещасний випадок, або на час приймання в найм плоди землі вже були зібрані, то через такі неприємні випадки шкоди зазнає тільки винаймач. Винаймач все одно повинен здійснити плату за найм.

§ 240. Якщо винаймач наполягає на звільненні від плати за найм повністю або частково чи відповідно до договору чи за законом, то він невідкладно і до спливу строку оплати повинен заявити наймодавцеві про нещасний випадок і підтвердити випадок, якщо він не загальновідомий, через суд або щонайменше
свідченнями трьох компетентних осіб; без такої обачності його не заслуховують.

§ 241. Права наймодавця полягають загалом в отриманні відсотків за найм, поверненні речі після завершення строку найму, в компенсації, якщо майно було зменшене або будь-яким чином погіршене з вини користувача.

§ 242. Для забезпечення сплати відсотків за орендою та наймом закон надає орендодавцеві житла право застави на предмети облаштування житла та на рухоме майно, яке належить орендареві, якщо вони перебувають всередині відповідного житла на час подання скарги. Наймодавцеві земельної ділянки закон надає право власності на всі ще не зібрані плоди разом з правом застави на вже зібрані, але ще не відчужені плоди.

§ 243. Орендодавці та наймодавці зі свого-боку зобов’язані зберігати предмет найму в придатному до використання стані, не заважати наймачеві використовувати предмет найму, як це було обумовлено, відшкодувати наймодавцеві обов’язкові і корисні видатки, якщо така корисність триває для наймодавця, нарешті відповідати за передачу чужої або шкідливої речі або за іншу свою вину.

§ 244. Передача в найм маєтку, навіть якщо вона була цілковита, не охоплює права винаймати бенефіцій, якщо це окремо чітко не виражено в контракті.

§ 245. Якщо власник передає свій маєток з умовою, що набувач повинен займатися господарством і передавати надавачеві частину цілого прибутку, наприклад третину або половину, то виникає не договір найму, а товариський договір, який оцінюється за приписами об’єднання.

§ 246. Договір майнового найму припиняє свою дію сам по собі, якщо винайнята річ гине. Якщо це стається з вини однієї зі сторін, то другій стороні належить компенсація, якщо це трапляється через нещасний випадок, то жодна зі сторін не відповідальна перед іншою.

§ 247. Дія договору майнового найму припиняється також через певний час, а саме коли було чітко домовлено про конкретний тер-мін і він минув. Якщо винаймач і далі використовує річ, а наймодавець не перешкоджає цьому, то за мовчазної згоди виникає новий договір найму, який втім зобов’язує лише до тих пір, поки він є необхідним для здійснення звичайного використання речі.

§ 248. Оскільки земельні ділянки зазвичай приносять дохід тільки щороку, а житло можна використовувати щодня і щогодини, то припускають, що найм земельної ділянки поновлюється на рік, а оренда житла — тільки до найменшого часу, потрібного для переїзду.

§ 249. У разі найму речей, використання яких відбувається в декілька етапів на рік, наприклад при торгівлі спиртними напоями або пи¬воварінні, поновлення за мовчазної згоди не може відбуватися на довше, ніж на квартал. У випадках добової, тижневої або місячної оренди житла, воза, коня і под. припускається, що йдеться про поновлення оренди так само на день, тиждень або місяць.

§ 250. Хто не хоче подовжувати договір, повинен повідомити про при припинення найму в обумовлений час. Якщо час не обумовлено, то повідомлення про припинення найму повинно відбуватися за шість місяців до припинення, а про припинення оренди — за три місяці. Пізніші повідомлення не мають сили. Чи і скільки місця мешканець повинен надати своєму наступникові в останні вісім днів, визначають приписи публічного права.

§ 251. Орендар має право відмовитися від договору ще до спливу обумовленого строку, якщо очевидно, що він потрапляє в небезпеку через орендовану річ, наприклад через скаженого коня, або якщо орендодавець перестає підтримувати предмет оренди в придатному стані. Якщо орендар помирає, то обов’язки за договором переходять до його спадкоємців.

§ 252. Наймодавець зі свого боку може вимагати ранішого припинення контракту, якщо наймач неналежно користується річчю, псує її, якщо він відстає з оплатою впродовж цілого строку або якщо здану в користування будівлю треба відбудовувати. Лише з міркувань ремонту чи поліпшень договір найму не можна розірвати без згоди наймача.

§ 253. Якщо власник відчужує предмет найму комусь іншому і якраз передає його йому, то наймач, якщо він не володіє правом застави, повинен поступитися на користь нового володільця; проте він має право вимагати від наймодавця повної компен-сації завданих збитків і неотриманої вигоди.

Купите сервер и забудьте об ограничениях

Comments:

Залишити відповідь