Про купівлю та продаж

Лучший реселлер-хостингШостий основний розділ
Про купівлю та продаж

§ 174. Купівля і продаж трапляються найчастіше серед усіх угод міни. Вони відрізняються від міни у вузькому розумінні тільки тим, що міну укладають без посилання на грошову суму, коли купівля та продаж ґрунтуються значною мірою на зіставленні речі з її грошовою вартістю.

§ 175. Той, хто за певну річ обіцяє певну суму грошей, називається покупцем, а хто зголошується віддати цю річ за обіцяну суму — продавцем, а предмет цього договору — власне, товаром.

§ 176. Якщо річ відчужується частково за гроші, частково за іншу річ, то виникає змішаний договір, який зараховується або до купівлі і продажу, або до міни залежно від того, чи грошова вартість становить більше чи менше, ніж загальна вартість проданої речі.

§ 177. Отже, договір купівлі-продажу виникає з правової згоди передати певний товар за певну ціну чи купівельну вартість. Він, як і міна, належить до правових титулів набуття права власності. Власне придбання відбувається винятково через передачу товару. До передачі право власності зберігається за продавцем.

§ 178. Як має бути отримано згоду покупця та продавця і які речі мож-на купувати і продавати, визначають положення про договори загалом і про договори міни зокрема. Купівельна вартість має бути виражена в готівкових коштах і не може бути фіктивною, невизначеною чи протизаконною.
§ 179. Якщо хтось за низькою ціною поступається своєю землею для прокладення дороги, або побудови фортеці, або для задоволення своїх кредиторів публічно виставляє та продає свої речі на громадському аукціоні, то це відбувається не без його згоди: він погодився на це як член громадянського суспільства.

§ 180. Під товарами розуміють все, що можна обміняти, тобто матеріальні та нематеріальні речі, навіть ті, які ще тільки очікують, наприклад улов риби, вилов птахів, майбутні плоди. Стосовно речей, які повністю або частково виведено з торгівлі, наприклад отрути, шкідливих книжок, товарів без комерційного
штемпеля, обмундирування, то слід зважати на закони публічного права.

§ 181. Якщо купівельну вартість обумовлюють тільки для вигляду, а значить просто вигадують, то справа належить до безоплатних договорів, а її чинність або нечинність разом з іншими наслідками оцінюється згідно з приписами, встановленими для дарування.

§ 182. Договірні сторони можуть передати визначення ціни третій особі. Якщо вона в обумовлений строк нічого не визначає або коли термін не було встановлено, одна зі сторін схоче відмовитися, то договір купівлі-продажу вважається неукладеним.

§ 183. Для визначення ціни може слугувати також ціна, про яку було домовлено при попередньому відчуженні іншому. Проте якщо в основу покладено звичайну ринкову ціну, то приймають середню ціну місцевості, в якій мають виконувати договір.

§ 184. Якщо на певні речі, наприклад на борошно, хліб, м’ясо і таке інше, існує звична такса, а на неї не звертають уваги, то ціна протизаконна. В цьому разі можна вимагати належного відшкодування збитків у будь-якому (навіть найменшому) розмірі в публічному порядку.

§ 185. Якщо предмети купівлі не підлягають звичному таксуванню, то ціна вважається протизаконною, коли продавці отримують грошима менше, ніж половину вартості, або покупець заплатив за предмет купівлі більше, ніж подвійну вартість. У разі такого порушення для покупців і продавців діє таке саме право, яке в схожих випадках встановлене для осіб, які здійснюють міну.

§ 186. Якщо неможливо визначити половини понесених збитків, тому що направомірна дія, на якій мало б ґрунтуватися право, неві-дома, то компенсація за порушення щодо половини вартості відбувається так, як би вона відбувалася в ситуації купівлі на громадському аукціоні або іншим чином, який визначає суд.

§ 187. Продавець зобов’язаний добросовісно зберігати предмет купівлі аж до його передачі, відповідно до домовленості одразу надати покупцеві вільне володіння ним з усіма належностями і на його вимогу надати йому Гарантії, так само, як при міні.

§ 188. Покупець у свою чергу зобов’язаний своєчасно прийняти предмет купівлі і одночасно сплатити купівельну вартість готівкою
за звичним курсом. Якщо покупець оплатив не з власних, а з чужих грошей, то це не має жодного значення, зважаючи на добросовісність продавця.

§ 189. Якщо продавець передав покупцеві товар без отримання купівельної вартості і строки оплати визначені, то товар надається в борг, а власність на нього одразу переходить до покупця.

§ 190. Якщо термін оплати не визначений, а продавець протягом трьох днів не вимагає від покупця ні його товару, ні ціни, то припускається, що кошти для купівлі безмовно позичено. Протягом цих трьох днів покупець вважається позичальником.

§ 191. Вигоду і ризик від купленої речі до її передачі покладають на продавця, оскільки він, з одного боку, отримує всі плоди від неї, але з другого, якщо річ повністю або більш як наполовину гине, він один несе збитки. Всі інші випадкові зміни приписують покупцеві.

§ 192. Випадковість відбувається тільки щодо товару, але в жодному разі не щодо ціни. Загалом, гроші ніколи не пропадають, хіба що інколи предмет купівлі як одинична боргова справа. Якщо внаслідок цього заборонено передавати товар, то це така ж ситуація, ніби купівлю ніколи не укладали.

§ 193. Якщо продавець або покупець затягують з виконанням до¬говору зі своєї вини, то один компенсовує отриману вигоду, а другий відсотки разом з усіма спричиненими збитками.

§ 194. Хто купує речі, яких тільки очікують, оптом, наприклад майбутній врожай або зібраний виноград, вже за самою природою договору переймає на себе небезпеку повної невдачі або втрати. Проте йому належать також всі вигоди, на які він сподівався.

§ 195. Хто продає одну з декількох речей, наприклад коней, возів, і залишає за собою право обирати, яку саме, той не відповідає ні за що, якщо загинуть всі речі за винятком однієї. Якщо ж вибір надається покупцеві, то в такому разі і він не може претендувати на останню одиницю, яка залишилась.

§ 196. Якщо товар випадково гине, то договір купівлі сам по собі втрачає чинність. Проте коли оголошено про пошкодження понад половини, коли виконання угоди затягує одна сторона або скасовують дві сторони за спільної згоди, то відбувається припинення договору, як у випадку з міною.

§ 197. Серед умов, які зазвичай додаються до договорів купівлі, най- звичнішими є: право відмови від покупки, право зворотного викупу, право першочергової купівлі, продаж з умовою можливого кращого покупця, продаж на пробу і, нарешті, комісійний продаж.

§ 198. Якщо покупець дає продавцеві на знак або на підсилення укладеного договору купівлі так званий завдаток, то він вважається частиною обумовленої ціни. Ні покупець, якщо він не хоче втратити гроші, ні продавець, якщо він хоче повернути подвійну суму, не можуть звільнитися від зобов’язань за договором.

§ 199. Якщо угоду купівлі укладено ще не повністю, але обумовлено, що споживчий товар треба порахувати, зважити, виміряти, попробувати, подивитися опис оцінки та доходів і таке подібне, а один з контрагентів відходить від домовленості, то покупець, який відійшов, втрачає вже переданий завдаток, а продавець, який відійшов, повертає подвійну суму.

§ 200. Якщо після укладеного договору купівлі-продажу контрагенти погодили між собою, що і один, і другий шляхом внесення визначеної суми можуть отримати право протягом визначеного часу відмовитися від купівлі-продажу, то виникає купівля з відмовою від покупки. В такому разі має бути або виконано контракт, або виплачено штраф. Виконанням контракту право відмови від купівлі скасовується.

§ 201. Якщо виконанню контракту перешкоджає випадок або заборгованість однієї зі сторін, то інша сторона не сплачує штрафу.

§ 202. Право повторно викупити продану річ називається зворотним викупом. Якщо це право надається продавцеві загалом і без точнішого визначення, то від однієї сторони вимагають повернути предмет купівлі в не гіршому, ніж раніше, стані, а від другої сто-рони — повернути купівельну вартість, а таким чином отримані вигоди від грошей і від речі зараховуються двосторонньо одне одному.

§ 203. Якщо господар з власних коштів поліпшив покупку або вико-ристав додаткові кошти на її збереження, то йому як добросовісному володільцеві належиться компенсація. Але він також відповідає за те, коли з його вини зменшується вартість або унеможливлюється повернення речі.

§ 204. Якщо право зворотного викупу не спеціально обмежене, то воно триває і припиняється, як і інші права. Його можуть реалізувати спадкоємці продавця проти спадкоємців покупця, взагалі його можна передати третій особі. Єдине щодо третьої особи — його можна реалізувати тільки тоді, поки воно стосується її нерухомого майна і занесено до публічних книг.

§ 205. Якщо покупець обумовив право продавати йому річ назад, то його розглядають як продавця при зворотному викупі. Проте якщо умову зворотного викупу використано недоречно і, власне, для того, щоб приховати право застави чи кредиту, то виникають права і обов’язки кредитного договору.

§ 206. Якщо хтось продає річ з умовою, що в тому разі, коли покупець знову захоче її відчужити, повинен запропонувати йому викуп, той має право першочергової купівлі.

§ 207. Зазвичай право першочергової купівлі вважається особистим правом і може бути перетворене на майнове тільки з огляду на нерухоме майно шляхом внесення в публічні книги. Якщо володар не запропонував викупу тому, хто має на це право, то він відповідає перед ним за всі спричинені збитки.

§ 208. Право першочергової купівлі не можна відступати третій особі без чіткої домовленості чи погодження з володільцем. Воно також не переходить на спадкоємців того, кому належало це право, і взагалі не поширюється на інші випадки.

§ 209. Той, кому належить це право, повинен фактично викупити рухомі речі протягом 24 годин, нерухомі — протягом 30 днів від зробленої пропозиції. Зі сплином цього часу право першочергової купівлі погашується.

§ 210. Хоча при купівлі на пробу предмет купівлі переходить у володіння покупця, втім не в його власність. Покупець вважається позичальником, якщо тривалість часу проби визначена, або позичальником на прохання, якщо цей час не визначений.

§ 211. Проте якщо покупець не тільки прийняв предмет купівлі, а і фактично заплатив за нього ціну, то йому належить також і власність, а час проби триває відповідно до домовленості. Якщо про це нічого не домовлено, то час випробування для рухомих речей становить 24 години, для нерухомих — рік. Після того, коли цей час мине, купівля вважається завершеною.?

§ 212. Якщо про купівлю домовилися за умови, що продавець може надати перевагу кращому покупцеві, якщо такий знайдеться протягом визначеного часу, то це стосовно продажу є відкладальною або скасувальною обставиною.

§ 213. Поки предмет купівлі не передано, купівельну вартість не оплачено або позичено і поки не закінчився визначений час, факт купівлі вважається відкладеним. Проте якщо предмет купівлі передано й оплачено, а в рамках визначеного часу з’являється кращий покупець, то договір купівлі-продажу скасовується.

§ 214. Якщо час не було визначено, то в цьому випадку поводяться, як при купівлі на пробу. Чи новий покупець кращий, у разі сумнівів вирішує продавець. Від нього також залежить, чи зберігати першого покупця, чи надати перевагу другому, навіть якщо пер¬ший готовий заплатити ще більше. Вигоди від речі і від грошей взаємно скорочуються.

§ 215. Хто передає свої рухомі речі на продаж іншому за певну ціну з умовою, що той протягом встановленого часу поверне йому або продажну ціну, або річ, той укладає договір комісії.

§ 216. В цьому випадку отримувача розглядають як покупця, якому позичили вартість речі і який залишив за собою право повернути її. Йому належать збитки та вигоди, і якщо він взагалі втратить платоспроможність, то довірене йому майно стає спільним для його кредиторів.

§ 217. Після спливу визначеного часу покупець за комісією зобов’язаний або сплатити купівельну вартість, або повернути предмет купівлі з усіма прибутками, а також відшкодувати всі збитки, які він спричинив. Йому самому відшкодовують тільки такі видатки, які пішли на користь тому, хто передав цю річ.

§ 218. Якщо ціна або строк оплати невизначені або якщо річ довірено комусь для відчуження для вигоди та на ризик власника, то того, хто приймає річ, вважають довіреною особою, або управителем справами.?

Купите сервер и забудьте об ограничениях

Comments:

Залишити відповідь