Про отримання власності через приплід та приріст

Лучший реселлер-хостингП’ятий основний розділ
Про отримання власності через приплід та приріст

§ 133. Приплодом і приростом називається все нове, що виникає з рухомої та нерухомої речі або чого вона набуває, але що не передає власникові хтось інший.

§ 134. Приплід та приріст можуть бути спричинені природно чи штучно або так і так водночас, вони не є новим засобом отримання, а правовим наслідком вже наявного володіння і права власності.

§ 135. Природні плоди землі, а саме та користь, яку плід час від часу приносить, не зазнаючи при цьому попередньої обробки, як наприклад трави, гриби тощо, приростають власникові землі, як і користь, що виникає від тварин, належить власникові тварини.

§ 136. Власник тварини, яку запліднила тварина іншого власника, не винен останньому ніякої оплати, якщо це не було обумовлено. Шкода, що виникла при такому заплідненні з вини тієї чи іншої сторони, підлягає компенсації з боку винної сторони.

§ 137. Якщо посередині приватної водойми виникає осушена ділянка, земля або острів або ж потік залишає своє русло, то винятково власники земель на берегах по обидва боки мають право привласнити та використовувати новий острів або полишене русло річки пропорційно їхнім довжині і ширині. Якщо острів виникає на одній половині річки, то на нього самостійно пре-тендує власник землі на ближчому березі.

§ 138. Якщо лишень через осушення річки чи її поділ на декілька рукавів утворюються острови або затоплюються земельні ді-лянки і поля, то права попередньої власності залишаються непорушними.

§ 139. Те, що визначено вище про острови, які виникають в приватних водоймах, стосується і тих, які утворюються на громадських річках, за винятком випадку, коли землі на двох берегах не мають іншої межі, ніж річка.

§ 140. Ґрунт, який річка непомітно і поступово намиває на чужий берег, належить власникові берега.

§ 141. Якщо ж силою річки на чужий берег віднесено помітний клапоть землі, то колишній власник втрачає право власності на нього тільки в тому разі, якщо він не реалізував його в річний строк.

§ 142. Якщо ж земельні ділянки, розташовані на березі, розмежовані та мають визначений розмір, то новий острів, як і полишене русло річки, а також нанесені ґрунти належать державі або тому, кому держава дала на це право; якщо розмір ділянки ще не визначено, її може бути збільшено завдяки цьому.

§ 143. Кожен власник землі має право зміцнювати свій берег від омивання річкою; проте ніхто не може закладати такі насадження або встановлювати пристрої, які змінюють звичний потік річки, які можуть завдавати збитків судноплавству, млинам, риболовлі чи іншим правам інших осіб; і взагалі всі подібні споруди можна зводити лише з дозволу політичної влади.

§ 144. Кожен має право будь-яким чином обробляти свою власність, поліпшувати її і таким чином збільшувати її вартість.
§145. Проте хто обробляє чужу власність, ще не має права на те, що обробив. Тобто хто б мав намір малювати на чужій дошці, пи-сати на чужому папері, обробляти чужий метал, мармур, глину, шовк, вовну, льон чи інші матеріали, лише через це не може мати претензій на володіння цими матеріалами.

§ 146. Так само той, хто свою річ об’єднав, перемісив або змішав з річчю, що належить комусь іншому, не може висувати претензію на цілу об’єднану чи змішану річ.

§ 147. Якщо такі об’єднані, перемнуті чи змішані частини речей мож-на знову відокремити або розділити, то кожному з власників слід надати його частину і задовольнити того, кого слід. Якщо ж повернення в минулий стан неможливе, то річ є спільною для двох сторін, а до ініціатора об’єднання ставляться відповідно до того, чи був його намір добросовісним чи недобросовісним.

§148. Якщо чужі матеріали використовуються лише для поліпшення рухомої речі, то спільної власності не виникає. Чужі матеріали дістаються власникові основної речі, і він зобов’язаний, залежно від того, чи були його дії добросовісними чи недобросовісними, сплатити колишньому власникові використаних матеріалів звичайну або особливу вартість цих матеріалів.

§ 149. Якщо хтось зводить на власній землі міцну будівлю і вико-ристовує для цього чужі матеріали, то будівля залишається його власністю; проте він повинен назвати свого Гаранта. Якщо той неспроможний оплатити матеріали або поставив їх безоплат¬но, то добросовісний забудовник повинен сплатити постраждалому їхню загальну вартість.

§ 150. Якщо забудовник не може назвати Гаранта або підійшов до роботи недобросовісно, то він оплачує матеріали за найвищою ціною і відповідає за всі дальші збитки.

§ 151. В противному разі, якщо хтось побудував щось зі своїх матері-алів на чужій землі проти волі і бажання власника, то будівля належить власникові землі; проте забудовник на основі свого права володіння може вимагати компенсації обов’язкових та корисних витрат або тільки забрати матеріали, не завдавши при цьому шкоди.

§ 152. Якщо будівлю зведено на чужій землі і з чужих матеріалів, то і в цьому разі власність на неї має власник земельної ділянки, але забудовник відшкодовує одній і другій сторонам збитки, завдані з його вини.

§ 153. Проте, щоб власник ділянки не збагатився за рахунок іншої особи, він повинен добросовісному забудовникові або відшкодувати обов’язкові і корисні витрати, або за прийнятну ціну передати йому земельну ділянку чи право користуватися нею; недобросовісному забудовникові належить тільки відшкоду-вання вартості матеріалів або їх повернення без завдання шкоди.

§ 154. Те, що вище визначалось стосовно будови, зведеної з чужих матеріалів, стосується також випадків, коли поле засіяно чужим насінням або засаджено чужими рослинами. Такий приріст, який одночасно забезпечують природа і праця, через сівбу та насадження стає невід’ємним поліпшенням землі, як тільки рослини пустили коріння.

§155. Власність щодо дерева визначається не за корінням, яке поширюється поміж суміжних ділянок, а за стовбуром, який виростає з землі: якщо стовбур стоїть на межі декількох власників, то дерево належить їм спільно.

§ 156. Кожен власник землі може вирвати коріння чужого дерева зі своєї землі і обрізати гілки над своєю ділянкою або ж використовувати їх.

§ 157. Недобросовісний володілець, компенсувавши шкоду, якої він завдав, жодним чином не звільняється від покарання, визначеного карним законом.

Купите сервер и забудьте об ограничениях

Comments:

Залишити відповідь