Категорія «Документи»

Довідка про ліквідацію в м. Надвірна підпільної оунівської організації серед учнів старших класів

12 травня 1946 р. Совершенно секретно. СПРАВКА Об оперативной деятельности Надворнянского райотдела МГБ за период с 1 апреля по 20 мая 1946 года. За указанный период времени своей оперативной деятельностью Надворнянским райотделом МГБ был взят весь упор на вскрытие и ликвидацию остатков ОУНовского подполья, в результате чего имеем: 1. По городу Надворная вскрыто две молодежные …

Звернення радянського керівництва Яблунівського району до секретаря Станіславівського обкому М. Слоня з вимогою депортації всіх жителів села Космач

7 грудня 1945 р. Строго секретно СЕКРЕТАРЮ СТАНИСЛАВСКОГО ОБКОМА КП(б)У тов. Слонь. 7-го декабря 1945 года ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА Яблоновский Райком КП(б)У, райотдел НКВД, НКГБ о селе Космач. Состоянием на 7-го декабря 1945 года. Село Космач Яблоновского района, Станиславской области УССР расположено в юго-западной части района. С северной стороны граничит с селами Яремчанского р-на с юговосточной …

Протокол допиту Бойчук Ніни Петрівни 1926 р. народження, уроженка містечка Делятин, Яремчанского р-на, Станіславскої області

29 серпня 1945 р. ПРОТОКОЛ ДОПРОСА г. Станислав, 29 августа 1945 года. Я, зам. нач. Надворнянского РО НКГБ ст. лейтенант СМОЛЯНСКИЙ сего числа допросил арестованную: БОЙЧУК Нина Петровна, 1926 г. рождения, уроженка местечка Делятин, Яремчанского р-на, Станиславской области, из крестьян-бедняков, б/п, украинка, гр-ка СССР, образование 8 кл., не судимая, не замужняя, член ОУН, находилась на …

Донесення делегата Косівського староства при карній військовій експедиції староству про збройне повстання в Косівському повіті

  25 квітня 1920 р. При цьому надсилаю протокол опису худоби, реквізованої механізованим караульним батальйоном VI/6 в Зеленому і Головах. У Головах на підставі інформацій, одержаних від капітана Гендзенського, реквізовано лише 2 голови худоби. Реквізицію там проведено тому, і це головне, що з обох сіл походили бунтівники, які брали участь у відомих повстаннях. Реквізицію проводила …

Донесення Косівського староства Галицькому намісництву про заходи, спрямовані на придушення збройних виступів у Косівському повіті

24 квітня 1920 р. Згідно з наказом від 20 квітня 1920 р. № 10279/пр. доношу, що сьогодні надійшли оголошення про введення надзвичайних судів у тутешньому повіті, які негайно розіслано по всіх гмінах. Згідно з телєґрафним дорученням № 10279/пр. я дав окремий наказ про обмеження виїздів з міста, становлення поліційних годин і відносно зборів. Хоча заворушення …

Донесення Косівського староства Галицькому намісництву про збройне повстання селян Косівського повіту

18 квітня 1920 р. Вслід за звітом від 13 квітня 1920 р. № 78/пр. доношу: 16 ц. м. біля відділку жандармерії у Жаб’ї зловлено розвідника загону, що йшов від Зеленого до Жаб’я. Розвідник був без зброї, мав запас харчів на три дні. Він сказав, що за ним іде озброєний дозор. Того ж дня пополудні загін, …

Довідка Ланчинского РВ МДБ про результати ліквідації українського підпілля в районі за період з січня до листопада 1949 р.

4 листопада 1949 р. Сов. сек. Секретарю Ланчинского РК КП(б)У тов. Кравчук Справка О результатах борьбы с бандоуновским подпольем Ланчинского РО МГБ за август, сентябрь и октябрь месяцы 1949 года. Проведенными мероприятиями по борьбе с останками бандоуноввского подполья на территории Ланчинского района достигнуты следующие результаты: 1. В августе месяце 1949 года, убито бандитов 2 человека …

Повідомлення наркома внутрішніх справ УРСР І. Сєрова наркому внутрішніх справ СРСР Л. Берії та начальнику відділу ГУДБ НКВС СРСР П. Федотову про ліквідацію організацій ОУН у Західній Україні

30 вересня 1940 р. Совершенно секретно т. Берия т. Федотову С марта месяца 1940 года УНКВД Западных областей были вскрыты и частично ликвидированы организации “ОУН”, возглавлявшиеся Львовской краевой экзекутивой. Полностью ликвидировать все организации не представилось возможным в силу того, что часть руководящих участников организации, известная лишь по псевдонимам, перешла на нелегальное положение, некоторые из них …